Bedankt voor de belangstelling in ons werk. Onze werkzaamheden strekken zich uit over uiteenlopende domeinen en dit illustreren we op deze site aan de hand van enkele nieuwe en baanbrekende projecten.

Bij de realisatie van deze projecten houden we steeds rekening met de kostprijs, het energieverbruik en de flexibiliteit.

Kantoorgebouw te Destelbergen
Kantoorgebouw te Destelbergen.

Kostprijs

We zoeken steeds naar de meest efficiënte indelingen en technieken en verkiezen technische kwaliteit boven esthetiek bij een constructieve oplossing. Om de kostprijs te drukken kan de bouwheer de constructie geheel of gedeeltelijk zelf oprichten. De keuze van constructieve technieken laat zelfs personen zonder enige vakbekwaamheid toe om onder onze begeleiding en binnen een redelijke termijn tot een goed resultaat te komen. Bij de berekening van de kostprijs van een project worden zowel onderhoud als energieverbruik van meet af aan in rekening gebracht.

Kantoorgebouw te Berchem
Kantoorgebouw te Berchem.

Energieverbruik

De bezonning vormt telkens het uitgangspunt voor de inplanting van een constructie en het oriënteren van de verschillende functies. We houden rekening met zowel passieve zonnewarmte als zonnewering en indien mogelijk voorzien we zonnepanelen voor de productie van warm sanitair water en/of electriciteit. Het verwarmingssysteem proberen we altijd zo eenvoudig mogelijk te houden met zo weinig mogelijk warmteverliezen. Zo mikken we voor de gesloten wanden op een warmtetransmissiecoëfficiënt van 0,3 W/m2 K of minder.

Flexibiliteit

Voor ons mag de indeling van een constructie geen vast gegeven zijn en wijzigingen moeten eenvoudig kunnen uitgevoerd worden. Daarom worden functies die instaan voor de stabiliteit gescheiden van functies die instaan voor de compartimentering.